De vereniging is een vzw (Vereniging Zonder Winstoogmerk) en heeft als doel de aquariumliefhebberij en meer bepaald het discusaquarium of een aquarium met discussen te bevorderen en op een hoger peil te brengen, m.a.w. de aquaria dienen leefbaar en aangepast te zijn aan de eisen van de vissen.

De vereniging streeft dit doel na door:

• Het geven van deskundige voorlichting
Het uitgeven van een tijdschrift
Het houden van lezingen, uitstappen naar andere discusgeoriënteerde tentoonstellingen of beurzen
Het ter beschikking stellen van een bibliotheek met aangepaste literatuur
Het uitwisselen van ervaringen
• Deelname en organisatie van beurzen en tentoonstellingen en alle andere activiteiten die dit (wetenschappelijk) doel nastreven door leden die een ruime ervaring hebben in de verschillende facetten van de hobby.