Het ‘bestuur’ werd om praktische redenen destijds opgesplitst in een hoofdbestuur en een stuur groep.

Tijdens de shows of kampioenschappen en andere groots opgevatte evenementen, wordt dit bestuur nog versterkt met een werkgroep.

Hoofdbestuur

Eddy Leysen
Voorzitter, secretaris en hoofdredacteur

Met meer dan 48 jaar ervaring en een bewust gerichte specialisatie in de richting van de minder aangename kant van de hobby (visziektes) verzorgt hij al jarenlang Discusvriendmagazine en is hij als spreker gekend in binnen- en buitenland. Wie vragen heeft, kan altijd bij hem terecht...

Adres: Dunantstraat 12, 3582 Koersel
GSM: 0(032)476-35 45 95.Jan De Rudder
Ondervoorzitter en penningmeester

Hij is verantwoordelijke voor de technische en praktische realisatie van de shows, kampioenschappen en dergelijke...

Andere bestuursleden

Jonathan Gevaert
Webmaster

Hij is verantwoordelijke voor de website.

?
Bibliothecaris

Hij is verantwoordelijk voor de bibliotheek