Download hier het reglement van het
13de Discuskampioenschap van de Discusvrienden tijdens Vivarium - 2021

Download here the rules of the 13th Discus Championship of the Discus friends during Vivarium - 2021

Discuskampioenschap
Naam/Name
Naam/Name
Voornaam/ First name
Familienaam/ Last name
Adres/ Adress
Adres/ Adress
Straatnaam + huisnummer/ Streetname + house number
Stad/ City
Provincie/ Province
Postcode/ Zip(Postal)
Land/ Country

Aantal vissen Cat 1 (Solid) / Number of fish Cat 1 (Solid)

Aantal vissen Cat 2 (Patterned) / Number of fish Cat 2 (Patterned)

Aantal vissen Cat 3 (Spotted) / Number of fish Cat 3 (Spotted)

Aantal vissen Cat 4 (Wild) / Number of fish Cat 4 (Wild)

Aantal vissen Cat 5 (Open) / Number of fish Cat 5 (Open)

Door in te schrijven en deel te nemen aanvaard ik het reglement. Enkel bij het krijgen van een confirmatie email bent u ingeschreven. / By registering and participating I accept the rules. You are only registered when you receive a confirmation email.

Ik ga akkoord met het reglement. / I agree with the rules.