12de Discuskampioenschap van de Discusvrienden tijdens Vivarium – 2019 (2 – 3 november 2019)

1. Het 12de Discuskampioenschap gaat door in Rosmalen (Nl), Autotron (Graafsebaan 133, 5248 NL Rosmalen) tijdens en in Vivarium op 2 en 3 november 2019. Door deel te nemen, aanvaardt de deelnemer het reglement.

2. Vermits het een open kampioenschap is, kunnen ook niet leden van De Discusvrienden vzw deelnemen.

3. Het tentoonstellen van de vissen gebeurt op eigen risico. Het bestuur kan dus in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan of sterfte van een vis.

4. Om veiligheidsredenen (oa kruisbesmetting) zorgen de deelnemers voor een eigen schepnet en toebehoren om de vis te manipuleren en na afloop van het kampioenschap terug uit te vangen. Het inzetten en uitvangen gebeurt enkel onder toezicht van een vertegenwoordiger van het bestuur.

5. De discussen worden onderverdeeld in vijf categorieën:

a. Solid Colour, e.g. blue diamond, marlborough reds, red melons, valentines etc …

b. Patterned: striated (or striped if you prefer), e.g. snakeskins, turks and such en Patterned e.g. raffelesia’s, mosaics and anything that has a pattern that isn’t obvious striations or spots

c. Spotted e.g. leopards, penang eruptions

d. Wild type : Wild Caught

f. Open Class : alle vissen die niet in een andere categorie ondergebracht kunnen worden.

In geval van twijfel wordt de vis ondergebracht in de ‘Open Class’, na bespreking met de eigenaar indien mogelijk.

Het aantal categorieën kan nog aangepast worden in functie van noodwendigheid en volgens noodzaak én indien het aantal vissen dat in een nieuwe categorie zal ondergebracht voldoende is.

6. Bij het inzetten wordt de categorie door de eigenaar voorgesteld en in samenspraak met het comité bepaald. In geval van twijfel, wordt het advies van de jury gevraagd. De eindbeslissing ligt bij de voorzitter van de jury. Indien de eigenaar niet akkoord gaat met de voorgestelde categorie, kan hij zijn vis terugtrekken uit de competitie, kan de vis op verzoek wel gejureerd worden, maar de vis wordt niet opgenomen in het klassement. De vis blijft wel ter plaatse om geen lege bakken te hebben.

7. De vissen worden tijdens het kampioenschap niet gevoederd. Het is aangeraden om de vissen vooraf enkele dagen niet te voederen om vervuiling van het water door ontlasting te vermijden.

8. Hoe inschrijven?

a. Het maximum aantal toegelaten vissen per persoon is niet bepaald. Indien er meer dan 96 vissen ingeschreven worden, zal het aantal vissen procentueel verminderd worden bij de deelnemers die meer dan vijf vissen ingeschreven hebben. De deelnemers zullen hierover tijdig ingelicht worden.

b. Het inschrijvingsgeld bedraagt €25 per vis en dient voor het benchen vereffend te worden. Betalen kan oa door storting op de rekening van de Discusvrienden (IBAN BE06 7895 7928 4422 en BIC GKCCBEB). Er kan ook cash betaald worden bij aankomst, maar voor het benchen. Indien er te veel vissen ingeschreven worden, zal het geld van de niet toegelaten vissen terugbetaald worden bij het benchen.

c. U kunt vanaf nu inschrijven, zonder een categorie te vermelden. Er is geen uiterste inschrijvingsdatum, maar vol is vol, rekening houdend met paragraaf 8.a. hierboven. De categorie moet dus niet op voorhand vermeld worden, wel ten laatste bij het benchen.

d. De vissen van één eigenaar worden zo veel mogelijk naast elkaar geplaatst (ook weer om kruisbesmetting zo veel mogelijk te beperken).

9. De vissen kunnen gebracht en overgezet worden op donderdag 31 oktober 2019 van 10.00u tot 22.00u en op vrijdag 1 november van 10.00u tot 12.00u, tenzij voorafgaandelijk akkoord van het bestuur. Hou wel rekening met het feit dat de jurering gebeurt op vrijdag 1 november tussen 13 en 16.00h (ongeveer).

10. Het is niet toegelaten om eigen water mee te brengen of waterbehandelingsproducten toe te voegen om de vissen ‘te wennen’. Het is ook niet toegelaten om extra verlichting aan te brengen, bv om de kleuren beter te doen uitkomen. De waterwaarden van het leidingwater zullen later meegedeeld worden; ten laatste midden oktober. De juiste waarden zullen net voor het kampioenschap bevestigd worden gezien die lichtjes kunnen verschillen van de vooraf meegedeelde of gemeten waarden.

11. De inrichting van de bakken (35x40x80 cm met een geperforeerde scheidingswand tussen de vissen en de techniek (verwarming en de pomp)) is standaard. Pomp, verlichting en verwarmingselement wordt door de club geleverd. Er bevindt zich een laagje bodemgrond in de bakken. Licht is standaard en voor alle vissen hetzelfde (rond de 5700°K).

12. De keuring door een internationale jury (de namen worden later bevestigd) gebeurt op vrijdag 1 november vanaf 13.00u tot 16.00u. De deelnemers moeten uiterlijk om 12.00u de zaal verlaten zodat de jury ongestoord kan keuren.

13. De jurering gebeurt anoniem: op de bakken staat enkel een nummer. Pas na de keuring en als alle uitslagen gekend zijn, worden de namen van de eigenaars bekend gemaakt. Er mag geen enkele bijkomende informatie op de bakken aangebracht worden; ook niet na de keuring.

14. De vissen worden gekeurd op de verschillende punten, zoals voorzien in het ‘Discusevaluationform’ (in Bijlage):

15. In principe is er in elke categorie een 1ste, een 2de en een 3de plaats. Indien er echter in bepaalde categorieën te grote verschillen zijn in het aantal vissen, kan het aantal winnaars per categorie aangepast worden met een maximum van drie.

16. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 3 november 2019 om 14.00u. De winnaars krijgen dan hun trofee (indien aanwezig). De namen van de winnaars zullen vroeger bekend gemaakt worden en op de bakken aangebracht worden.

17. Voor het publiek gelden volgende openingstijden:

op zaterdag en zondag van 10 tot 17.00u (openingsuren van Vivarium)

18. De vissen kunnen opgehaald worden op zondag 25 november vanaf 17.00u, maar niet later dan 20.00u, tenzij voorafgaandelijk akkoord van het bestuur. Niet opgehaalde vissen worden eigendom van de club.

19. In geval van discussie heeft de voorzitter van De Discusvrienden vzw, al of niet in samenspraak met het hoofd van de jury of diens vervanger, het laatste woord.

20. De inschrijvingen gebeuren enkel en alleen bij de voorzitter van de Discusvrienden (via mail aan eddy.leysen55@gmail.com) want de organisatie van Vivarium staat volledig los van de organisatie van het