De discussen worden in ons kampioenschap onderverdeeld in (voorlopig) vijf categorieën:

a. Solid Colour,: vissen die slechts één kleur hebben: bijvoorbeeld blue diamond, marlborough reds, red melon, valentines etc … Wetende dat dergelijke vissen niet vaak voorkomen, kan er bij licht afwijkingen (enkele streepjes of punten) door de jury afgeweken worden, afhankelijk van en in functie van vis tot vis. Dit gebeurt in samenspraak met de deelnemer.

b. Patterned: striated (zowel striped), bv. snakeskins, turkoise en Patterned (bv. raffelesia’s, mosaics en alle vissen die geen duidelijke punten of streepjes hebben;

c. Spotted bv. leopards, penang eruptions

d. Wild type : Wild Caught (dus wildvang; in principe geen ‘zuivere nakweek’… alhoewel we hier moeten beroep doen op de eerlijkheid van de deelnemer want de vissen zullen het ons niet vertellen. Wel zijn er enkele tekenen die duidelijk maken of het wildvang is of nakweek en naar waar de jury zich zal richten.

f. Open class – voor alle vissen die niet in een andere categorie ondergebracht kunnen worden.

Het aantal categorieën kan nog aangepast worden in functie van noodwendigheid en volgens voorkomen én indien het aantal vissen dat in een nieuwe categorie zal ondergebracht voldoende is. Bij het inzetten wordt de categorie door de eigenaar voorgesteld en in samenspraak met het comité bepaald. In geval van twijfel, wordt het advies van de jury gevraagd. De eindbeslissing ligt bij de voorzitter van de jury. Indien de eigenaar niet akkoord gaat met de voorgestelde categorie, kan hij zijn vis terugtrekken uit de competitie, kan de vis op verzoek wel gejureerd worden, maar de vis wordt niet opgenomen in het klassement. De vis blijft wel ter plaatse om geen lege bakken te hebben. Het betaalde inschrijvingsgeld wordt in principe ook niet terugbetaald.