In dit gedeelte willen wij u wat meer vertellen over de discus, zijn herkomst, welke eisen hij stelt aan het aquarium, aan het water, de filtering en welke medebewoners geschikt zijn om bij onze discussen te plaatsen. In het laatste onderdeel willen we het hebben over de ziektes waarmee u als discushouder geconfronteerd zou kunnen worden. We hopen dat u van dit gedeelte gespaard zult blijven, maar ervaring leert ons dat het vroeg of laat toch zal gebeuren…

Herkomst

De discus wordt ook wel de Keizer van het aquarium genoemd. Hij heeft dan ook in zijn voorkomen iets majestueus, zoals hij door het aquarium glijdt. De discus ziet er majestueus uit en schijnbaar weet hij dat zelf ook. Het is een vreedzame vis die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt.

Hij leeft daar in de zijrivieren, de poelen en de meren gevormd door de Amazone en haar bijrivieren. Deze rivier doet in haar stroomgebied 4 landen aan, nl. Venezuela, Colombia, Brazilië en Peru.

Door zijn uitgestrektheid vindt men in het Amazonegebied zowel wit water, dat zijn kleur dankt aan het sediment dat in dit water is opgelost, zwart water dat gevormd wordt door de afbraak van vegetatie en rottingsprocessen, alsook helder, groenachtig water.

Het onderscheid komt vooral door de verschillen in de landschappen, het klimaat en de geologie van de verschillende vindplaatsen. Wat al deze vindplaatsen gemeen hebben, is wel het lage gehalte aan mineralen, de lage zuurtegraad, de zuiverheid en de zachtheid van dit water. Indien men dus wildvang discussen wil houden, is het zeker van belang te weten uit welk soort water de vissen komen om dit zo goed mogelijk na te bootsen in het aquarium om uw vissen zo optimale condities te bieden.

Dit aangepast water en de samenstelling er van zal zeker de gezondheid en het gedrag van de vissen ten goede komen. Meer over de watersamenstelling leest u in het gedeelte over het aquarium.

Naamgeving

De Latijnse benaming van de discus is Symphysodon aequifasciatus. De oorspronkelijke discus, de wildvang, is onderverdeeld in:

  1. Symphysodon Heckel,
  2. Symphysodon aequifasciatus, Pellegrin, (deze soort heeft nog 3 onderverdelingen)
  3. Symphysodon aequifasciatus axelrodi, Schultz, (de bruine discus)
  4. Symphysodon aequifasciatus aequifasciata, Pellegrin, (de groene discus)
  5. Symphysodon aequifasciatus haraldi, Schultz, (de blauwe discus)

Dit is de onderverdeling zoals ze tot over enkele jaren gekend was. In de afgelopen jaren is er een nieuwe onderverdeling waarvan men denkt dat ze juister is maar is zuiver gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op basis van DNA volgens een wiskundige analyse, nl:

– de Symphysodon aequifasciatus,

– de Heckel discus (Symphysodon discus),

– de nieuwe soort Symphysodon tarzoo.

Behalve deze wildvang soorten bestaan er nog een heel scala aan hybride variëteiten.

Discus houden in het kort

Discus houden is een fascinerende hobby. Je woning wordt opgesmukt met een prachtige onderwaterwereld, die ontspannend werkt en die fascinerend is voor alle leeftijden. Zelfs een baby zal als gehypnotiseerd kijken naar de bewegingen van de kleurrijke vissen.

De discus herkent zijn verzorger en zal reageren op wat deze doet. Dit onderscheidt de discus van andere tropische vissen die alleen maar eten, zwemmen en zich verstoppen. Als je goed oplet, kan je zien dat de discussen zelfs mee volgen wat er in hun omgeving gebeurt.

Een discus is zich namelijk zeer goed bewust van wat er buiten zijn aquarium gebeurt. Als hij zijn verzorger ziet aankomen, zal hij naar hem/haar toe zwemmen. Je kan hen zelfs leren om uit je hand te eten. Deze interactie tussen de vissen en hun verzorgers maakt dat men de discus meer als een echt huisdier gaat zien dan bv. een neontetra of een ander visje. De hobby is dan ook zeer verslavend.

Ook in zijn eetgedrag verschilt de discus van de meeste andere vissen. Hoewel de jonge visjes eten als wolven, zal de volwassen discus een heel ander gedrag vertonen. Hij neemt zijn tijd om te eten en beweegt zich gracieus en rustig door het aquarium, terwijl hij in de bodem blaast op zoek naar voedsel.

Discussen vertonen als ouders ook een heel ander gedrag dan andere vissen. De beide ouders zorgen voor het nest.