Het ‘bestuur’ werd om praktische redenen destijds opgesplitst in een hoofdbestuur en een stuur groep.
Tijdens de shows of kampioenschappen en andere grootser opgevatte evenementen, wordt dit bestuur nog versterkt met een werkgroep.

Hoofdbestuur

Eddy Leysen

Voorzitter, secretaris en hoofdredacteur.

Met meer dan 48 jaar ervaring en een bewust gerichte specialisatie in de richting van de minder aangename kant van de hobby (visziektes) verzorgt hij al jarenlang Discusvriendmagazine en is hij als spreker gekend in binnen- en buitenland. Wie vragen heeft, kan altijd bij hem terecht…

GSM: +32(0)476 35 45 95

Jan De Rudder

Hij is verantwoordelijke voor de technische en praktische realisatie van de shows, kampioenschappen en dergelijke…

Andere bestuursleden

Bestuurslid: Peter Diels

Bibliothecaris: Jul Vervloet en
Chris Peeters

Webmaster: Jonathan Gevaert