Het bestuur

Het 'bestuur' werd om praktische redenen destijds opgesplitst in een hoofdbestuur en een stuur groep.

Tijdens de shows of kampioenschappen en andere groots opgevatte evenementen, wordt dit bestuur nog versterkt met een werkgroep.

Hoofdbestuur

Voorzitter, secretaris en hoofdredacteur: Eddy Leysen, Dunantstraat 12, 3582 Koersel GSM: 0(032)476-35 45 95.

Met meer dan 48 jaar ervaring en een bewust gerichte specialisatie in de richting van de minder aangename kant van de hobby (visziektes) verzorgt hij al jarenlang Discusvriendmagazine en is hij als spreker gekend in binnen- en buitenland. Wie vragen heeft, kan altijd bij hem terecht...

Ondervoorzitter en penningmeester: Jan De Rudder.
Hij is verantwoordelijke voor de technische en praktische realisatie van de shows, kampioenschappen en dergelijke...

Andere bestuursleden:
Bibliothecaris
Webmaster

De discusvrienden